Psychologická ambulancia - Mgr. Dagmar Cakova : +421 911 050 072 | Šafárikovo námestie 7

PSYCHOLÓG A PORADENSTVO

Na človeka zameraná, tzv. "rogeriánska" terapia. Patrí k humanistickému smeru, jej absolventi prechádzajú vlastnou individuálnou psychoterapiou, skupinovou terapiou, výcvikom zručností, teórie a supervízie. Jej nosnou hodnotou je terapeutický vzťah medzi psychológom a klientom, ktorý prebieha v špecifických podmienkach akceptácie, empatie a ozajstnosti a je pre každý proces psychoterapie iný, meniaci sa.

Je to pre klienta bezpečný, maximálne prijímajúci proces, v ktorom sa kladie dôraz na "tu a teraz". Smeruje nielen k odstráneniu problémov a ich psychologických príčin, ale aj k zmenám, ktoré vedú k rastu, slobode a sebarealizácii celej osobnosti.

Dĺžka psychologického procesu terapie

Obvyklá dĺžka terapeutickej hodiny je 50 minút, doporučuje sa jeden krát do týždňa. Ak ide o krátkodobú psychoterapiu, je to 8 - 15 sedení, ale môže ísť aj o 3 - 5 sedení - ako krízová pomoc psychológa. Stredne trvajúca terapia má asi 30 sedení. Nie sú výnimočné ani dlhodobé formy psychoterapií, teda aj 50 sedení a viac. Závisí od individuálnych problémov a potrieb klienta. Ukončenie poradenstva sa uskutočňuje po vzájomnej dohode, klient má však možnosť ukončiť ho kedykoľvek.


Objednať termín

PSYCHOLOGICKÁ PROBLEMATIKA

Oslovujú ma :

 • Vzťahy, rozchody, nevera, citlivé osobné témy, ktoré Vás trápia
 • Životné traumy a udalosti, s ktorými sa neviete vysporiadať
 • Depresie a hľadanie zmyslu života, existencionálne otázky
 • Stres, fóbie, úzkostné stavy
 • Neurotické a psychosomatické potiaže - neurózy
 • Poruchy výživy (bulímia, anorexia)
 • Vzťahové problémy
 • Hľadanie vlastnej identity a slobody, osobnostný rast a ďalšie..

Čo nečakajte :

 • Univerzálne a rýchle rady
 • Riešenie niekým iným namiesto Vás
 • Necitlivosť
 • Banalizovanie problému
 • Indiskrétnosť

Objednať termín

Profesný životopisLicencia SKP, register SKP
Špecializácia poradenská psychológia

1994 – ukončenie  FF UK Bratislava, odbor psychológia,  klinická psychológia 
1994 – 1997 – materská dovolenka
1997 -  Pracovisko KH a T FN, Partizánska, Bratislava. Práca s leukemickými pacientmi, terapeutická činnosť na oddelení a transplantačnom centre, muzikoterapia, relaxačné a imaginatívne techniky aj podľa Simontona, psychogymnastika, krízová intervencia, individuálna a skupinová terapia, Bálintovské skupiny. Absolvovanie klinických dní na oddelení psychiatrie FN
1998 – Dlhodobý psychoterapeutický výcvik PCA – terapia 
1999 – Pracovisko Psychiatrickej kliniky FN, práca s psychiatrickými pacientmi. Individuálna a skupinová terapia,  psychodiagnostické metódy, psychodiagnostika
2000 – 2003 – materská dovolenka, KBT terapia, práca s klientom pod supervíziou, individuálna terapia
2003 – Pracovisko KH a T FN do jún 2003
2004 – Certifikát a Diplom PCA výcviku, Komora psychológov – Osvedčenie o psychologickej a psychoterapeutickej oprávnenosti
2005, 2006 –  Systemická terapia 
2007 -  Hypnóza I. stupeň ( prof. Kratochvíl )

2009 - LICENCIA SKP

2010 - Hypnóza 2.stupeň ( prof. Kratochvíl )
2010 - Hypnóza podľa M.H.Ericksona
2014 - Ziskanie ŠPECIALIZÁCIE v špecializovanom odbore PORADENSKÁ PSYCHOLÓGIA 

Pracujem dlhodobo samostatne ako PSYCHOLÓG – psychoterapeut

PROFESIONÁLNA ŠPECIALIZÁCIA : krízová intervencia, vzťahy a straty, párová terapia, psychoterapia, mindfulness, pritomný okamih, sny, hypnóza , relaxácie , osobnostný rast 

Iné :
Stav : vydatá, dve deti
Záujmy : podvedomie, symboly, sny, C.G.Jung, psychosomatika, poruchy výživy, mindfulness 

CENNÍK

Individuálne sedenie 50 minút... 40,- € 

Individuálne sedenie po 16,00...50,- €

Párova terapia 60 minút... 60,- €

Hypnóza ... 40,- € 

ZRUŠENIE TERMÍNU ! menej ako 24 h vopred - 100% ceny (Z akýchkoľvek dôvodov - terapeut je v práci prítomný a sedenie prepadá ) !!!

PROSÍM VÁŽENÝCH KLIENTOV, ABY NERUŠILI NESKORO SVOJE TERMÍNY, NAKOĽKO ČAKAJÚ ĎALŠÍ V PORADÍ A RADI BY TERMÍN DOSTALI . 

KONTAKT : +421 911 050 072
RÝCHLY TERMÍN ZAJTRA STREDA 17,00 .

ZRUŠENIE TERMÍNU MENEJ AKO 24H VOPRED - POPLATOK100%CENY.
DAKUJEM.
                                                  
OD 2.7- 26.7.2018 DOVOLENKA.


 
                 

Mgr. Dagmar Cakova - Psychológ - Psychoterapeut
ambulancia poradenskej psychológie Bratislava

IČO : 42 269 431
DIČ : 1073664020

telefón :
+421 911 050 072

Ulica:
Šafárikovo námestie 7,
Bratislava 82101

e-mail :
cakovadagmar(at)gmail(dot)com
Súhlasím so spracovaním osobných údajov v rozsahu bezpečnostnej komunikácie ochrany osobných údajov.

Ordinačné hodiny 

Podľa telefonického dohovoru. Prosím píšte sms alebo mail, ak nezdvíham, práve pracujem. Ozvem sa Vam spat.

                          

Pondelok: 12:00 - 18:00 

Streda: 12:00 - 18:00 

Štvrtok: 12:00 - 17:00

Mapa